Få en Superjord

5-ukers nettkurs i jord og jordforbedring

5 uker med øyeåpnende kunnskap om jord! Lær hva jord består av, hvordan den dannes, og hvem som lever der. Bli med på testing av jorden din på forskjellige måter, og få kunnskap om en mengde metoder for jordforbedring!

Alt sammen med bakgrunn i regenerative metoder og tankesett. Vitenskapelig fundert, og formidlet på en lettfattelig måte med videoer og oppgaver.

Ett års kurstilgang, inkl. personlig veiledning.

F
Prisalternativer